Zanimljivosti

VIC DANA: Že­na kod zu­ba­ra

88views

Že­na kod zu­ba­ra: – Do­k­to­re, ja­ko se bo­jim. Pre bih ro­di­la još jed­no de­te ne­go po­pra­vi­la zub. – Odlu­či, že­no, da znam ka­ko da na­me­stim sto­li­cu.