Paparazzo

Kad se ženi načelnik – Načelnik Ustikoline Mujo Sofradžija danas je izrekao sudbonosno “da”

177views

Naime, on je vezu sa svojom izbaranicom Vahidom Imširović ozvaničio brakom. Kum mu je bio jedan od najpoznatiji ugostitelja na Balkanu Sejo Brajlović, a među zvanicama su bili i gradonačelnik Ernest Imamović, Džebrail Bajramović, Almin Ćutuk načelnik Općine Prača, vlasnik firme GRAKOP Šukrija Melezović..

Za dobru atomsferu na svadbenom veselju bio je zadužen odlični Šaćir Ameti sa svojim bendom.