archivejugoslavija

Zanimljivosti

Ovo je top-40 najluđih đačkih izjava đaka iz Jugoslavije!

Maj je 1968. godine. Vrijeme odmiče i sat se bliži kraju. Još desetak minuta i zazvonit će, zadaćnice će se morati predati nastavniku. Zato lete đačka pera po papiru, saginju se mlade glave ne pazeći na svaki izraz, ne zapažajući pogreške. I rađaju se čudni sklopovi riječi i misli, koji...