archivezdravi ljudi

Lifestyle

Koje osobine imaju emocionalno zdravi ljudi?

To je pitanje koje vijekovima intrigira filozofe, naučnike, terapeute… Sigmund Freud je “zdravu osobu” opisivao kao nekoga ko može “da voli i radi”. Abraham Maslov kaže da je zdrava osoba osoba koja je “samoostvarena”, što znači da je “u punoj mjeri iskoristila svoje talente, bivajući pri tom svjesna svojih ograničenja”....